Terms & conditions

Conditions of Use

Hereby we inform you about the terms and conditions that govern the use of the www.blendingsecrets.com website. The information below includes regular usage, namely registration for accessing online content and attending online webinars (collectively the “website functions”).

Please also check the Privacy Notice if you are looking for information on the data collection practices of this website.

For more information, please contact beyondessentialoilrecipes@gmail.com

By visiting the website, you are agreeing to abide by all of the terms and conditions below set between you and the www.blendingsecrets.com.

We inform you that if necessary, we may amend or remove parts of these Conditions of Use. It does not affect the validity of the previous Terms of Use at an earlier date.

Any content shall become effective immediately upon posting on the website. It is your take on to review these clauses before registration or using the website services. By continuing to use it, you agree to any changes in content, pricing, settings, and features. You may any time unsubscribe from receiving contents via e-mail or available in the password protected area under the given ways explained below.

Access and Content of the Website

The content of this website is created for educational purposes. All educational materials published on this website will be available after a short registration process (name, e-mail address). After your registration, the content will be displayed free of charge on a daily schedule: for each content being displayed for 7 consecutive days (from 19, November to 2, December 2018).

An unlimited access can be purchased during the “Early Bird” period until 18, November 2018 at a specially discounted price. Thanks to this, early registrants will be able to access webinars and related materials such as textbooks. The price of the unlimited access purchased after the opening date (19, November 2018) will be higher than the “Early Bird” pricing. We guarantee that your access will be valid for up to 1 (one) year after the date of purchase or after the closing of the event on 2, December 2018. This content is protected by copyright laws and owned by the www.blendingsecrets.com as the broadcaster and by the lecturers credited as the authors of the selected content.

You shall abide by all additional copyright notices, information, or restrictions contained in any content accessed through the website before, during or after the registration.

You may download or copy downloadable items displayed on the website for personal use only provided that you maintain all copyright and other notices contained therein. This obligation is a global commitment and violation of these intellectual property rights shall be followed by possible sanctions, penalties, fines and civil law liability irrespectively of your country of residence or origin.

Content, Comments, and Submissions

Every publisher is solely responsible for the content of his or her submission to the website. You shall not upload to, or distribute or otherwise publish to the website, any libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, or otherwise illegal material.

Users agree that will not threaten or verbally abuse other users of the website, or use defamatory language, or deliberately disrupt discussions with repetitive messages, meaningless messages or “spam.”

Users agree not to use language that abuses or discriminates on the basis of race, religion, nationality, gender, sexual preference, age, region, disability, etc. Hate speech of any kind is grounds for immediate and permanent suspension of access to all or part of the website.

Without the expressed approval of the www.blendingsecrets.com none of the lecturers/users allowed to distribute or otherwise publish any material containing any solicitation of funds/donations, advertising or solicitation for goods or services through the website.

You acknowledge that any submissions you make to the website (i.e., video and text) may be edited, removed, modified, published, transmitted, and displayed by www.blendingsecrets.com. You waive any rights you may have in having the material altered or changed in a manner not agreeable to you. The reason if this is advancing technological utilization of the given content. Naturally, the website respects your authorship.

You as a webinar lecturer grant the www.blendingsecrets.com a perpetual, non-exclusive, worldwide, royalty-free, sub-licensable license to content published on the website. It includes without limitation the right for the www.blendingsecrets.com to use, copy, transmit, excerpt, publish, distribute, publicly display, publicly perform and create derivative works of it.

Use of the website; registration and security

You are not allowed under criminal liability to access parts of the website to which you are not authorized. Being exposed to content-related advertising is a condition of accessing the website.

The website may contain links to other websites, resources, and advertisers. Since the www.blendingsecrets.com is not responsible for the availability of these external content providers, you should direct any notions, remarks or complaints to that/those website(s).

As part of the registration process, you will create login credentials by selecting a password and providing an e-mail address on ClickFunnels.com where you are redirected from www.blendingsecrets.com. Each registration is for a single user only. You are not allowed to share your registration login credentials or give your login credentials to a third person. You are responsible for upholding the confidentiality of your password.

Please notify the www.blendingsecrets.com of any known or suspected unauthorized use(s) of your account on ClickFunels.com, or any known or suspected breach of security, including loss, theft, or unauthorized disclosure of your password or debit/credit card information.

You must be 16 years or older to subscribe to all parts of the website.

For more information please read our Privacy Notice.

Unsubscribe

You may decide on not to follow the sections of the website accessible for registered users. In that case, you may inform us in the e-mail address provided in this information. Your request will be revised and executed within 30 days. Please note that during the revision period the website agents may contact you to assess your user experience and reasons for leave.

Felhasználási feltételek

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a www.blendingsecrets.com weboldal felhasználási feltételeiről. Az alábbiak tartalmazzák a rendszeres használathoz, nevezetesen az online tartalmakhoz való hozzáférésre online webinárokra vonatkozó információkat (összefoglalóan: a „weboldal funkciói”).

Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat is, ha információt keres ezen weboldal adatgyűjtési gyakorlatáról.

További információkért lépjen kapcsolatba velünk a beyondessentialoilrecipes@gmail.com címen!

A weboldal meglátogatásával Ön beleegyezik abba, hogy betartja az Ön és a www.bledingsecrets.com között meghatározott felhasználási feltételeket.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben szükséges, megváltoztathatjuk vagy eltávolíthatjuk a jelen Felhasználási feltételek bármely részét. Ez nincs hatással a korábbi időszakban alkalmazott Felhasználási feltételek érvényességére.

Minden tartalom a honlapon történő közzététel után azonnal hatályba lép. Kérjük, hogy a regisztrációt vagy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét megelőzően vizsgálja meg a vonatkozó kikötéseket. Ha továbbhasználja az oldalt, ezzel elfogadja a tartalomban, az árakban, a beállításokban és a szolgáltatásokban történő lehetséges változtatásokat is. Természetesen az e-mailen érkező tartalmakról és a honlap regisztrált felületéről bármikor leiratkozhat az alábbiakban leírt módon.

A honlap tartalma és hozzáférések

A honlap tartalma oktatási célból készült. A közzétett összes oktatási anyag elérhető egy rövid regisztrációs folyamatot (név, e-mail cím megadása) követően. A regisztrációt követően a tartalmak – amelyek az esemény során naponta előre időzített időpontokban jelennek meg és az esemény időtartama alatt (2018. november 18. – december 2.) a megjelenéstől számított 7 napig ingyenesen megtekinthetők.

Korlátlan hozzáférés vásárlására már az „Első érkező” regisztrációs időszakban nyílik lehetőség 2018. november 19-ig egy speciális, korlátozott árazás keretében. Ennek köszönhetően az ebben az időszakban regisztrálók hozzáférhetnek a webináriumok és a kapcsolódó oktatási segédanyagokhoz. A korlátlan hozzáférés az esemény kezdete után (2018. november 19.) az „Első érkező” árazástól eltérő, magasabb áron vásárolható meg. A vásárlás időpontjától vagy az esemény végétől (2018. december 2.) számított 1 (egy) évig garantáljuk, hogy a tartalomhoz folyamatosan hozzáférhet. A honlap tartalma szerzői jogi törvények védik, e jogok a www.blendingsecrets.com mint közvetítési jogtulajdonos és az előadók mint szerzők tulajdonában vannak.

Önnek követnie kell minden olyan szerzői jogi figyelmeztetést, tájékoztatót vagy korlátozást, amely a weboldalon keresztül elérhető, a regisztráció előtt, alatt vagy után.

A weboldalon letölthető elemeket kizárólag személyes használatra töltheti le vagy másolhatja, feltéve, hogy betartja az összes szerzői jogi és egyéb követelményt. Ez a kötelezettség globális kötelezettségvállalás, a szellemi tulajdonjogok megsértését ugyanis lehetséges szankciókként büntetőjogi elmarasztalás, pénzbírság és polgári jogi felelősség követi az ön lakóhelyétől vagy származási országától függetlenül.

Tartalom, hozzászólások, beküldött tartalmak

Minden előadó kizárólagos felelősséggel tartozik a weboldalra feltöltött tartalmáért. Ön a weboldalra nem tölthet fel, nem terjeszthet vagy más módon sem tehet közzé semmiféle rágalmazó, rágalmazó, obszcén, pornográf, visszaélésszerű vagy egyéb módon illegális anyagot.

A felhasználók egyetértenek abban, hogy nem fenyegethetik vagy verbálisan zaklathatják a weboldal többi felhasználóját. Nem rágalmazhatnak és nem zavarhatják a kommunikációt szándékosan ismétlődő, vagy értelmetlen üzenetekkel vagy kéretlen reklámlevelekkel, ún. „spamekkel”.

A felhasználók elfogadják, hogy nem használnak fajt, vallást, állampolgárságot, nemet, szexuális preferenciát, életkort, régiót, fogyatékosságot stb. sértő kifejezéseket. A gyűlöletbeszéd azonnal és visszavonhatatlanul a felhasználási jogok felfüggesztését vonja maga után.

A www.blendingsecrets.com kifejezett jóváhagyása nélkül egyetlen előadó/felhasználó sem terjeszthet, vagy más módon nem publikálhat olyan anyagot, amelyen keresztül pénzt/adományokat gyűjtene, reklámot vagy termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítene a honlapon keresztül.

Ön tudomásul veszi, hogy a weboldalra (pl. videók és szövegek) beküldött tartalmakat a www.blendingsecrets.com szerkesztheti, eltávolíthatja, módosíthatja, közzéteheti, továbbíthatja és megjelenítheti. Egyúttal lemond minden olyan jogáról, amely alapján a tartalom megváltoztatása nem lehetséges, még abban az esetben is, ha a tartalom oly módon változott meg, amely nem felel meg Önnek. Ennek oka a tartalom technikai felhasználhatóságának elősegítése. Természetesen a honlap tiszteletben tartja az ön szerzőségét.

Ön mint előadó a www.blendingsecrets.com részére egy örökös, nem kizárólagos, világszerte érvényes, jogdíjmentes, engedéllyel rendelkező licencet ad meg a honlapon publikált tartalmát illetően. Ez korlátozás nélkül magában foglalja a www.blendingsecrets.com jogát arra, hogy felhasználja, másolja, továbbítsa, megvágja, közvetítse, közzétegye, terjessze, nyilvánosan közzétegye, nyilvánosan előadja, származékos műveket létrehozzon ez alapján.

A weboldal használata; regisztráció és biztonság

Ön a büntetőjogi felelősség terhe mellett nem jogosult hozzáférni a honlap bizonyos részeihez, melyek eléréséhez jogosultsággal nem rendelkezik. A tartalomhoz kapcsolódó hirdetéseknek való kitettség a weboldal elérésének feltétele.

A honlap linkeket tartalmazhat más webhelyekhez, forrásokhoz és hirdetőkhöz. Mivel a www.blendingsecrets.com nem felelős e külső tartalomszolgáltatók elérhetőségéért, minden vonatkozó észrevételével, kifogásával vagy panaszával az adott honlap(ok)hoz kell fordulnia.

A regisztrációs folyamat részeként a bejelentkezési adatokat a jelszó kiválasztásával és e-mail cím megadásával hozza létre a ClickFunnels.com weboldalon, amelyre a regisztráció során a blendingsecrets.com oldalról átirányítjuk. Minden regisztráció csak egyetlen felhasználó számára engedélyezett. Nem oszthatja meg a regisztrációs bejelentkezési adatait másokkal, illetve nem adhatja át ezen adatokat. Ön felelős a jelszó titkosságának fenntartásáért.

Kérjük, értesítse a www.blendingsecrets.com-ot ClickFunnels fiókja felfedezett vagy feltételezett illetéktelen használatáról, illetve bármely ismert vagy gyanított adatbiztonsági biztonsági eseményről, beleértve a jelszó vagy a bank/hitelkártya adatok elvesztését, lopását vagy jogosulatlan közzétételét.

16 éves vagy annál idősebbeknek vehetik igénybe a honlap szolgáltatásait.

További információért kérjük, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatót!

Leiratkozás

Ön eldöntheti, hogy a továbbiakban nem veszi igénybe a regisztrált felhasználók számára elérhető tartalmakat. Ebben az esetben tájékoztathat bennünket döntéséről a jelen tájékoztatóban megadott e-mail címen. A kérelmet felülvizsgáljuk és 30 napon belül végrehajtjuk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felülvizsgálati időszak alatt a honlap munkatársai kapcsolatba léphetnek Önnel, hogy megismerjék felhasználói tapasztaltait és leiratkozásának okait.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More info here / Több információt kérek!

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close